Zabawa Andrzejkowa

  30 listopada odbyła się tradycyjna zabawa andrzejkowa dla podopiecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, ich rodzin i zaproszonych gości. Gośćmi zabawy byli między innymi wolontariusze z ZSS w Lipsku oraz grupa Cyrkplopzja z Różanegostoku. Dziękujemy wszystkim za radosną zabawę, a grupie Cyrkplopzja za pokazy cyrkowe, przeprowadzone zabawy i wsparcie w poprowadzeniu imprezy. Dziękujemy za poświęcony nam czas!

Fotorelacja...

„ NAUKOWA ZABAWA”

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” w Lipsku, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, realizuje od 23 września do 27 grudnia br. w ramach zadania publicznego projekt pt.: „NAUKOWA ZABAWA”, którego podopiecznymi jest 6 dzieci i młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu powiatu augustowskiego i sokólskiego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie” a Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W ramach projektu, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy terapeutycznych, prowadzona jest terapia Integracji Sensorycznej. Uczestnicy systematycznie, co najmniej raz w tygodniu, korzystają z indywidualnych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia - Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności.

„Integracja, rekreacja i wypoczynek”

  „Integracja, rekreacja i wypoczynek”, to zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” ze środków gminy Lipsk, łączące elementy edukacyjne z aktywnym wypoczynkiem. Miejscem realizacji projektu był Augustów i Żarnowo. Kino, gra w kręgle, odpoczynek nad jeziorem, zapewnił oderwanie się od codziennej rutyny, dostarczył wiele wrażeń i dodatkowo stworzył okazję do zintegrowania grupy. Z kolei uczestnicy wyjazdu do Żarnowa „szlifowali” swoje umiejętności w zakresie jazdy konnej. Wyjazd miał charakter integracyjny, zapewnił czynny wypoczynek zarówno dzieciom jak i rodzicom, którzy poddali się tego dnia relaksowi i odprężeniu. Zajęcia z jazdy konnej dla osób z niepełnosprawnościami trudno byłoby poprowadzić bez pomocy naszych dzielnych wolontariuszy i opiekunów. Wdzięczni za ich wsparcie - DZIĘKUJEMY! Aktywne spędzanie czasu wolnego było głównym celem wyjazdów, ale także ważny był tu aspekt edukacyjny, uczestnikom obu wyjazdów zostały przekazane przez psychologa treści z zakresu profilaktyki uzależnień.

„Pomóż sobie w zdrowiu i w chorobie”

  W ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Pomóż sobie w zdrowiu i w chorobie” Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” zorganizowało w czerwcu warsztaty psychologiczne na temat radzenia sobie ze stresem, w lipcu warsztaty taneczne, a w sierpniu odbyło się spotkanie z profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, przeprowadzone przez pielęgniarki z SPZOZ w Lipsku. W trakcie spotkania można było sprawdzić pomiar ciśnienia i poziom cukru we krwi. Bardzo dziękujemy Paniom za wyczerpujące informacje oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W październiku i w listopadzie w ramach w/w zadania odbędą się dwa wyjazdy na basen.

  Realizowane zadania włączyły w działania osoby spoza Stowarzyszenia i dały możliwość zintegrowania się społeczności lokalnej. Aktywność ruchowa, powiększenie wiedzy na temat własnego zdrowia poprzez wykłady prozdrowotne i spotkania z psychologiem, mamy nadzieję przełożą się na wzrost świadomości mieszkańców Gminy oraz członków i podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej to większa samodzielność w życiu w każdym wieku.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com