Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

  5 maja jest Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ramach obchodów tego dnia 8-osobowa reprezentacja ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy, dołączyła do Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białegostoku. Nie mieliśmy wątpliwości, że tego dnia chcemy wspólnie dawać świadectwo uznania godności człowieka, która przysługuje każdemu z nas. 

  Idea Marszu wyraża się w promowaniu integracji, tolerancji i równouprawnienia, w budowaniu szacunku, pokazaniu, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, i tak jak wszyscy ludzie potrzebują uczuć, akceptacji, a inność może być postrzegana w sposób naturalny.

  Dziękujemy Burmistrzowi Lipska, Panu Lechowi Łępickiemu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku za pomoc i użyczenie transportu na wyjazd.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com