Kolejny wyjazd do Żarnowa

  W ramach realizacji zadania publicznego „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” 18 września 2016r. podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” wraz z rodzicami i Wolontariatem Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, mogli wyjechać na zajęcia sportowo rekreacyjne do Żarnowa. Wyjazd miał charakter integracyjny, zapewnił czynny wypoczynek zarówno dzieciom jak i rodzicom, osobom pełno i niepełnosprawnym. Dodatkowo, poza wzrostem sprawności fizycznej, uczył odpowiedzialności, samodzielności, umiejętność współpracy z innymi, a przede wszystkim zdolności komunikacji.

  Dziękujemy p. Ewie Renkowskiej oraz młodzieży z Wolontariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za wspólny wyjazd i zaangażowanie w pomoc naszym podopiecznym.