Choinka 2017

  "Jeśli choćby jedna dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce , jedna godziną szczęścia rozpromieniłeś smutne,szare życie,spełniłeś zadanie...Anioła na ziemi..."

  Spotkanie choinkowe odbyło nie tylko w gronie rodzin członków stowarzyszenia, ale także byli wśród nas nasi sponsorzy, osoby które z nami współpracują i wspierają, przyjaciele naszego stowarzyszenia, jednym słowem Anioły Pomóż Sobie. Bez ich wsparcia działalność naszej organizacji byłaby niemożliwa. Wspomagali nas finansowo, rzeczowo, usługowo , merytorycznie, oraz poprzez różne inne formy pomocy.
  Dziękujemy! Dziękujemy gorąco wolontariatowi szkolnemu i Paniom Animatorkom , wszystkim którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.