Zbiórka publiczna

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci potrzebujących pomocy, jest organizatorem zbiórki publicznej na terenie Gminy Lipsk w terminie od 2017-05-25 do 2017-09-30.

  Zbiórka publiczna NA RZECZ PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA "POMÓŻ SOBIE", zostanie przeprowadzona na postawie decyzji nr 2017/1880/OR wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia "Pomóż Sobie", dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, jako dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie terapii specjalistycznych.

  Wolontariuszy z puszkami będziemy mogli spotkać już 28 maja 2017r. podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska. Za każdą wrzuconą złotówkę już teraz dziękujemy w imieniu podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com