"Życie nie tylko po to jest, by brać..."

  Podczas Dni Lipska Stowarzyszenie Pomóż Sobie kontynuowało zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Akcja kwestowania do puszek na leczenie i rehabilitację jest przeprowadzana na podstawie decyzji MSWiA i potrwa jeszcze do 30 września 2017r. W pomaganie od początku zaangażowali się wolontariusze i opiekunowie wolontariatu. Dzielą się tym, co w nich najlepsze, oddają swój czas, serce, uśmiech i talenty.
  Niedzielna zbiórka zaczęła się wokalnie, piosenką „Smak i zapach pomarańczy” w wykonaniu Ewy Matuszewskiej i młodzieży gimnazjalnej. Po części artystycznej wolontariuszy można było spotkać na placu M-GOK już do wieczora. Zbierali dzielnie pieniądze do puszek rozdając kalendarzyki, naklejki i baloniki symbolizujące akcję pomagania.
  Dziękujemy Pani Wioli Rokita za oprawę muzyczną występu Ewy, opiekunom wolontariatu i młodzieży za zaangażowanie się w pomoc na rzecz innych, Mateuszowi Rutowskiemu za promocję i koordynację zbiórki, M-GOK w Lipsku za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki. Wszystkim mieszkańcom i gościom obecnym na Dniach Lipska dziękujemy za wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Pomóż Sobie.