Turstyczny Szlak Bajkowych Wiosek

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalkoholowa” podążało Turystycznym Szlakiem Bajkowych Wiosek. W niedzielę, 30 lipca 2017r. odwiedziliśmy w Puńsku Wioskę Dwóch Mistrzów i w Rutce Tartak Dolinę Przygód nad Szeszupą. W każdej z Wiosek braliśmy udział w licznych zabawach i animacjach. Pamiątką dla dzieci po odbytej podróży zostały Karty Wędrowców.
Turystyka i rekreacja przeprowadzone w formie wycieczek dają możliwość aktywnego zwiedzania i poznania nowych miejsc i terenów. Są również ważnym elementem na rzecz integracji rodziny i działań z osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólne spędzanie czasu.
  Wyjazd udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy Lipsk oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.