"Świąteczna lekcja integracji"

  Od 01 do 27 grudnia 2017r. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizowało w ramach zadania publicznego projekt pt.: „Świąteczna lekcja integracji” na podstawie umowy nr PS.47.2017 z dnia 30 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie” a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z rękodzieła i kulinarnych, których tematem przewodnim były tradycje bożonarodzeniowe w kuchni i w wytworach artystycznych. Uroczyste integracyjne spotkanie wigilijne było zwieńczeniem projektu.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com