Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację od Fundacji PZU

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” po raz drugi napisało, złożyło projekt do Fundacji PZU i otrzymało dofinansowanie.

  Z przyjemnością informujemy o tym fakcie, a jednocześnie pragniemy podziękować Fundacji PZU za przyznanie dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „Edukacja w terapii”.

  Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania dostępności usług diagnostyczno-terapeutycznych i wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej w Lipsku. Powyższe wsparcie jest przewidziane dla 7 uczestników – dzieci w wieku 3-14 lat, z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dzieci zdrowych z deficytami procesów integracji sensorycznej, uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Lipsk. Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, poprawa koncentracji i samooceny, dają większe możliwości osiągnięcia lepszych wyników w nauce oraz kontaktach z otoczeniem. Oprócz aspektów edukacyjnych i społecznych terapia SI znacząco wpływa na zdrowie dziecka, stymuluje systemy zmysłowe i poprawia sprawność motoryczną.

  Dzięki dofinansowaniu zadania z Fundacji PZU diagnoza i terapia Integracji sensorycznej staną się dostępniejsze dla dzieci z małych miejscowości. Jednym z celów zadania jest też propagowanie wiedzy o sposobach pomocy dziecku w zakresie zaburzeń integracji sensorycznych. Urzeczywistnienie tego celu przyczyni się do pomocy rodzicom jak zrozumieć i wspomagać rozwój ich dzieci, do wzrostu ich świadomości na temat korzyści terapii i zagrożeń z jakimi się wiąże jej zaniechanie.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com