Andrzejki 2018

  25 listopada w niedzielę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, odbyły się andrzejki Stowarzyszenia "Pomóż Sobie". Uczestniczyli w nich członkowie stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi, wolontariusze i goście z Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Różanymstoku. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w imprezie, przy tym dobrze się bawiąc. Wszystkim dziękujemy za ten dzień.