„Pomóż sobie w zdrowiu i w chorobie”

  W ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Pomóż sobie w zdrowiu i w chorobie” Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” zorganizowało w czerwcu warsztaty psychologiczne na temat radzenia sobie ze stresem, w lipcu warsztaty taneczne, a w sierpniu odbyło się spotkanie z profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, przeprowadzone przez pielęgniarki z SPZOZ w Lipsku. W trakcie spotkania można było sprawdzić pomiar ciśnienia i poziom cukru we krwi. Bardzo dziękujemy Paniom za wyczerpujące informacje oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania. W październiku i w listopadzie w ramach w/w zadania odbędą się dwa wyjazdy na basen.

  Realizowane zadania włączyły w działania osoby spoza Stowarzyszenia i dały możliwość zintegrowania się społeczności lokalnej. Aktywność ruchowa, powiększenie wiedzy na temat własnego zdrowia poprzez wykłady prozdrowotne i spotkania z psychologiem, mamy nadzieję przełożą się na wzrost świadomości mieszkańców Gminy oraz członków i podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej to większa samodzielność w życiu w każdym wieku.