„ NAUKOWA ZABAWA”

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” w Lipsku, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, realizuje od 23 września do 27 grudnia br. w ramach zadania publicznego projekt pt.: „NAUKOWA ZABAWA”, którego podopiecznymi jest 6 dzieci i młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu powiatu augustowskiego i sokólskiego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie” a Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W ramach projektu, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy terapeutycznych, prowadzona jest terapia Integracji Sensorycznej. Uczestnicy systematycznie, co najmniej raz w tygodniu, korzystają z indywidualnych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia - Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności.