Podziel się swoim 1%

 

ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1% NA STOWARZYSZENIE „POMÓŻ SOBIE” Z LIPSKA.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „POMÓŻ SOBIE” COROCZNIE WSPIERA LICZNA GRUPA LUDZI DOBREGO SERCA, PRAGNĄCYCH POMAGAĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I DZIECIOM W POTRZEBIE. DOCENIAMY ICH ZAANGAŻOWANIE I POMOC POZWALAJĄCĄ REALIZOWAĆ CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „POMÓŻ SOBIE” SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ W IMIENIU WŁASNYM I PODOPIECZNYCH.

"Świąteczna lekcja integracji"

  Od 01 do 27 grudnia 2017r. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizowało w ramach zadania publicznego projekt pt.: „Świąteczna lekcja integracji” na podstawie umowy nr PS.47.2017 z dnia 30 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie” a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z rękodzieła i kulinarnych, których tematem przewodnim były tradycje bożonarodzeniowe w kuchni i w wytworach artystycznych. Uroczyste integracyjne spotkanie wigilijne było zwieńczeniem projektu.

XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek

  Świąteczny klimat kolęd poczuliśmy na nowo 21 stycznia 2018 roku podczas XIX Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych i Pastorałek. W tym dniu na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku zaprezentowało się także Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” wystawiając jasełka w wykonaniu podopiecznych oraz młodzieży szkolnej z Wolontariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Pod okiem nauczycieli, p. Ewy Renkowskiej oraz p. Wioli Rokita, wszyscy ochoczo włączyli się w przygotowania i próby poprzedzające występ, który okazał się wielkim sukcesem. Jak wielką radością było wystawienie jasełek świadczą uśmiechnięte twarze aktorów. Gratulujemy!

Fundacja PZU partnerem projektu „Integracja Sensoryczna – terapia poprzez zabawę”

  Z przyjemnością informujemy że Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację z Fundacji PZU na realizację projektu pt.: „Integracja Sensoryczna – terapia poprzez zabawę”. 5 października 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach powyższego projektu finansowanego przez Fundację PZU. Działania w ramach projektu zapewniają kontynuację obecnie prowadzonej terapii integracji sensorycznej, a otrzymane środki finansowe pozwalają dodatkowo na zwiększenie grupy. Celem projektu jest prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla 8 uczestników, dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym oraz osób dorosłych niepełnosprawnych. Zajęcia będą odbywały się przez cztery miesiące (październik 2017 - styczeń 2018).

Wyjazd na basen

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” promuje aktywność ruchową wśród swoich podopiecznych dlatego 21 października 2017 roku udaliśmy się do Aquaparku w Suwałkach. Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Naukę pływania doskonalili dzieci i dorośli, a wspólne aktywne spędzenie czasu wolnego sprzyjało nawiązywaniu kontaktów integracyjnych.

 

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com