Żarnowo

  Wyjazd do stadniny koni w Żarnowie w dniu 17 października 2017 r. był kolejnym z cyklu upowszechniania działań o charakterze rekreacyjno-sportowo-integracyjnym.
Zajęcia zostały poprowadzone pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz przy wsparciu nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej - wolontariuszy z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Dziękujemy!

Dyplom uznania dla Wolontariuszy!

 Ogromne podziękowanie dla wszystkich Wolontariuszy, którzy kwestowali na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. Udało się zebrać 2408,94 zł!

  W zbiórce publicznej uczestniczyli: Beata Awramik, Bartłomiej Biedul, Izabela Borodziuk, Aldona Danilczyk, Kinga Danilczyk, Gabriela Dobko, Natalia Kiejko, Zuzanna Kozłowska, Daniel Krzywicki, Joanna Pawluczyk, Paweł Pawluczyk, Mateusz Rutkowski. W kwestowaniu pomagali też inni Wolontariusze, z równym zaangażowaniem nakłaniając do włączenia się w akcję pomocy.

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu zbiórki. Wielką życzliwość okazali nam przedstawiciele władz, na czele z burmistrzem Lechem Łępickim, Pan Wiesław Bochonko, dyrektor M-GOK, wraz z pracownikami, nauczyciele ZSS w Lipsku, Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Ale przede wszystkim dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali nam życzliwość, wsparli dobrym słowem i finansowo. To, co nas wszystkich połączyło, to chęć pomagania! Dziękujemy!

Turstyczny Szlak Bajkowych Wiosek

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalkoholowa” podążało Turystycznym Szlakiem Bajkowych Wiosek. W niedzielę, 30 lipca 2017r. odwiedziliśmy w Puńsku Wioskę Dwóch Mistrzów i w Rutce Tartak Dolinę Przygód nad Szeszupą. W każdej z Wiosek braliśmy udział w licznych zabawach i animacjach. Pamiątką dla dzieci po odbytej podróży zostały Karty Wędrowców.
Turystyka i rekreacja przeprowadzone w formie wycieczek dają możliwość aktywnego zwiedzania i poznania nowych miejsc i terenów. Są również ważnym elementem na rzecz integracji rodziny i działań z osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólne spędzanie czasu.
  Wyjazd udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy Lipsk oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”.

"Życie nie tylko po to jest, by brać..."

  Podczas Dni Lipska Stowarzyszenie Pomóż Sobie kontynuowało zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Akcja kwestowania do puszek na leczenie i rehabilitację jest przeprowadzana na podstawie decyzji MSWiA i potrwa jeszcze do 30 września 2017r. W pomaganie od początku zaangażowali się wolontariusze i opiekunowie wolontariatu. Dzielą się tym, co w nich najlepsze, oddają swój czas, serce, uśmiech i talenty.
  Niedzielna zbiórka zaczęła się wokalnie, piosenką „Smak i zapach pomarańczy” w wykonaniu Ewy Matuszewskiej i młodzieży gimnazjalnej. Po części artystycznej wolontariuszy można było spotkać na placu M-GOK już do wieczora. Zbierali dzielnie pieniądze do puszek rozdając kalendarzyki, naklejki i baloniki symbolizujące akcję pomagania.
  Dziękujemy Pani Wioli Rokita za oprawę muzyczną występu Ewy, opiekunom wolontariatu i młodzieży za zaangażowanie się w pomoc na rzecz innych, Mateuszowi Rutowskiemu za promocję i koordynację zbiórki, M-GOK w Lipsku za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki. Wszystkim mieszkańcom i gościom obecnym na Dniach Lipska dziękujemy za wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Pomóż Sobie.

Wyjazd do Augustowa

  Integracja, przygoda, wypoczynek, Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” nie rezygnuje z aktywnego spędzania czasu w tej właśnie formie.
Tym razem wyjechaliśmy do Augustowa. Przenieśliśmy się w czasy średniowiecznych Jaćwingów płynąc łodzią stylizowaną na jaćwieską, a żeby było jeszcze bardziej realistycznie, mogliśmy obejrzeć stroje dawnych wojów i nawet przymierzyć niektóre części garderoby.
  W tym dniu zachwyciliśmy się też filmem „Piękna i bestia”, niektórzy z nas po raz pierwszy byli w kinie, obiecujemy, że nie po raz ostatni. Choć już mocno zmęczeni bogatym programem wycieczki, w drodze powrotnej odwiedziliśmy również Sanktuarium w Studzienicznej.
Wracaliśmy szczęśliwi i radośni, umocnieni wiarą, wspólnymi przeżyciami, wzbogaceni o nowe doświadczenia, pozytywnie nastawieni do znoszenia trudów codzienności.
  Wyjazd udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu Gminy Lipsk w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Organizacja zajęć turystycznych i rekreacyjno-integracyjnych w formie aktywnego wypoczynku – profilaktyka przeciwalkoholowa” oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com