REKLAMA DZIECIOM

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację w ramach akcji charytatywnej REKLAMA DZIECIOM 2016.

  Ponad 40 organizacji oraz placówek zostało beneficjentami 24. edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

  Na liście beneficjentów znalazło się również Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

  Trwa realizacja zamówienia zakupionego sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za udostępnienie sali na potrzeby prowadzenia terapii IS na czas wyremontowania siedziby Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 4.

Choinka 2017

  "Jeśli choćby jedna dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce , jedna godziną szczęścia rozpromieniłeś smutne,szare życie,spełniłeś zadanie...Anioła na ziemi..."

  Spotkanie choinkowe odbyło nie tylko w gronie rodzin członków stowarzyszenia, ale także byli wśród nas nasi sponsorzy, osoby które z nami współpracują i wspierają, przyjaciele naszego stowarzyszenia, jednym słowem Anioły Pomóż Sobie. Bez ich wsparcia działalność naszej organizacji byłaby niemożliwa. Wspomagali nas finansowo, rzeczowo, usługowo , merytorycznie, oraz poprzez różne inne formy pomocy.
  Dziękujemy! Dziękujemy gorąco wolontariatowi szkolnemu i Paniom Animatorkom , wszystkim którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

SPOTKANIE WIGILIJNE

  Spotkania Wigilijne, tak mocno związane z polską tradycją, zakorzenione również w naszym Stowarzyszeniu „Pomóż Sobie”, są przykładem pełnej ciepła integracji bez względu na pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, statut społeczny, które łączą nas w jedną rodzinę, rodzinę osób sobie życzliwych.

  Okres świąteczny Bożego Narodzenia jest czasem pozytywnego nastawienia do wydarzeń w nadchodzącym Nowym Roku oraz czasem refleksji i podsumowania działań, które zaplanowaliśmy w kończącym się roku. Realizowaliśmy je nie tylko dla siebie, również na rzecz tych, dla których dobra pracujemy. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizowało i realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy. Staramy się ze wszystkich sił pomagać i wspierać w pokonywaniu wszelkich trudności i barier, które stoją na drodze ku ich pełnej integracji. Dzisiaj zewsząd słyszy że w życiu liczą się sprawność fizyczna i piękna sylwetka, sukces zawodowy, oczywiście wysoka sprawność intelektualna. Przy spotkaniu z osobą z niepełnosprawnością, nie mogącą sprostać tym wymogom, odbiór nie musi być negatywny i krytyczny. Bo to, co może zmienić stereotypowe widzenie i zmienia, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, bo to ta grupa społeczna jest najbardziej negatywnie postrzegana, to bezpośredni kontakt i własne doświadczenia, nie uogólnianie na podstawie zasłyszanych opinii. Dlatego wszystkie nasze spotkania mają charakter integracyjny. Spotkanie opłatkowe, wspólna inscenizacja bożonarodzeniowa, jest też przykładem naturalnej lekcji tolerancji dla wszystkich, zdrowych i pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością i z rodzinami, których życie bardziej doświadczyło.
   Każdego roku Dzieciątko Jezus rodzi się na nowo w naszych sercach. I choć różni jesteśmy, wkracza do nich zawsze jedną, tą samą drogą-drogą Miłości, a miłość ma różne oblicza: tolerancji, zrozumienia, wrażliwości, poszanowania drugiego człowieka, przyjaźni. Wigilijne spotkanie jest tak wyjątkowe bo łączy te wartości, a przede wszystkim przekazuje przesłanie miłości. Oby takie wartości towarzyszyły nam w codziennej pracy i kontakcie z drugim człowiekiem przez nadchodzący Nowy Rok. W imieniu Zarządu i swoim własnym życzę Państwu aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością, spokojem, wypełnione miłością.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com