Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację od Fundacji PZU

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” po raz drugi napisało, złożyło projekt do Fundacji PZU i otrzymało dofinansowanie.

  Z przyjemnością informujemy o tym fakcie, a jednocześnie pragniemy podziękować Fundacji PZU za przyznanie dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „Edukacja w terapii”.

  Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania dostępności usług diagnostyczno-terapeutycznych i wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej w Lipsku. Powyższe wsparcie jest przewidziane dla 7 uczestników – dzieci w wieku 3-14 lat, z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz dzieci zdrowych z deficytami procesów integracji sensorycznej, uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Lipsk. Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, poprawa koncentracji i samooceny, dają większe możliwości osiągnięcia lepszych wyników w nauce oraz kontaktach z otoczeniem. Oprócz aspektów edukacyjnych i społecznych terapia SI znacząco wpływa na zdrowie dziecka, stymuluje systemy zmysłowe i poprawia sprawność motoryczną.

  Dzięki dofinansowaniu zadania z Fundacji PZU diagnoza i terapia Integracji sensorycznej staną się dostępniejsze dla dzieci z małych miejscowości. Jednym z celów zadania jest też propagowanie wiedzy o sposobach pomocy dziecku w zakresie zaburzeń integracji sensorycznych. Urzeczywistnienie tego celu przyczyni się do pomocy rodzicom jak zrozumieć i wspomagać rozwój ich dzieci, do wzrostu ich świadomości na temat korzyści terapii i zagrożeń z jakimi się wiąże jej zaniechanie.

„25 lat i co dalej…?”

  W sobotę 12 maja 2018 roku w Lipsku spotkali się rodzice dzieci z niepełnosprawnością z Hajnówki oraz ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. Borykają się z podobnymi problemami w życiu, łączy ich troska o dzieci teraz i w przyszłości. Choć teraz dzieci rodziców z Hajnówki uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to już dziś zastanawiają się, co dalej? Do 25 roku życia państwo inwestuje w edukację, klasy integracyjne, rozwój dzieci niepełnosprawnych, a potem, gdy skończą etap szkolny, spychani są na margines społeczeństwa.

Czytaj więcej: „25 lat i co dalej…?”

Najpiękniejsze Palmy Wielkanocne

  W dniach 22-23 marca 2018 roku dzieci i rodzice ze Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” oraz młodzież z wolontariatu szkolnego z opiekunami, uczyli się robienia palm wielkanocnych. Zajęcia warsztatowe poprowadziła p. Janina Ciwoniuk, instruktor zajęciowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku.

  Wykonanie palmy to wbrew pozorom trudne i żmudne zadanie, ale rezultat okazał się imponujący. W efekcie wspólnych inspiracji i instrukcji pani Jasi powstały różnobarwne, niepowtarzalne „dzieła sztuki”, gotowe do poświęcenia na Niedzielę Palmową.

  Dziękujemy p. Jasi Ciwoniuk za bezinteresowne poprowadzenie zajęć i wprowadzenie nas w świąteczną atmosferę tradycji wielkanocnych.

Podziel się swoim 1%

 

ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1% NA STOWARZYSZENIE „POMÓŻ SOBIE” Z LIPSKA.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „POMÓŻ SOBIE” COROCZNIE WSPIERA LICZNA GRUPA LUDZI DOBREGO SERCA, PRAGNĄCYCH POMAGAĆ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I DZIECIOM W POTRZEBIE. DOCENIAMY ICH ZAANGAŻOWANIE I POMOC POZWALAJĄCĄ REALIZOWAĆ CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „POMÓŻ SOBIE” SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ W IMIENIU WŁASNYM I PODOPIECZNYCH.

"Świąteczna lekcja integracji"

  Od 01 do 27 grudnia 2017r. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizowało w ramach zadania publicznego projekt pt.: „Świąteczna lekcja integracji” na podstawie umowy nr PS.47.2017 z dnia 30 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Pomóż Sobie” a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z rękodzieła i kulinarnych, których tematem przewodnim były tradycje bożonarodzeniowe w kuchni i w wytworach artystycznych. Uroczyste integracyjne spotkanie wigilijne było zwieńczeniem projektu.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com