XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek

  Świąteczny klimat kolęd poczuliśmy na nowo 21 stycznia 2018 roku podczas XIX Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych i Pastorałek. W tym dniu na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku zaprezentowało się także Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” wystawiając jasełka w wykonaniu podopiecznych oraz młodzieży szkolnej z Wolontariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Pod okiem nauczycieli, p. Ewy Renkowskiej oraz p. Wioli Rokita, wszyscy ochoczo włączyli się w przygotowania i próby poprzedzające występ, który okazał się wielkim sukcesem. Jak wielką radością było wystawienie jasełek świadczą uśmiechnięte twarze aktorów. Gratulujemy!

Fundacja PZU partnerem projektu „Integracja Sensoryczna – terapia poprzez zabawę”

  Z przyjemnością informujemy że Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację z Fundacji PZU na realizację projektu pt.: „Integracja Sensoryczna – terapia poprzez zabawę”. 5 października 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach powyższego projektu finansowanego przez Fundację PZU. Działania w ramach projektu zapewniają kontynuację obecnie prowadzonej terapii integracji sensorycznej, a otrzymane środki finansowe pozwalają dodatkowo na zwiększenie grupy. Celem projektu jest prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla 8 uczestników, dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym oraz osób dorosłych niepełnosprawnych. Zajęcia będą odbywały się przez cztery miesiące (październik 2017 - styczeń 2018).

Wyjazd na basen

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” promuje aktywność ruchową wśród swoich podopiecznych dlatego 21 października 2017 roku udaliśmy się do Aquaparku w Suwałkach. Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”. Naukę pływania doskonalili dzieci i dorośli, a wspólne aktywne spędzenie czasu wolnego sprzyjało nawiązywaniu kontaktów integracyjnych.

 

Żarnowo

  Wyjazd do stadniny koni w Żarnowie w dniu 17 października 2017 r. był kolejnym z cyklu upowszechniania działań o charakterze rekreacyjno-sportowo-integracyjnym.
Zajęcia zostały poprowadzone pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz przy wsparciu nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej - wolontariuszy z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Dziękujemy!

Dyplom uznania dla Wolontariuszy!

 Ogromne podziękowanie dla wszystkich Wolontariuszy, którzy kwestowali na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”. Udało się zebrać 2408,94 zł!

  W zbiórce publicznej uczestniczyli: Beata Awramik, Bartłomiej Biedul, Izabela Borodziuk, Aldona Danilczyk, Kinga Danilczyk, Gabriela Dobko, Natalia Kiejko, Zuzanna Kozłowska, Daniel Krzywicki, Joanna Pawluczyk, Paweł Pawluczyk, Mateusz Rutkowski. W kwestowaniu pomagali też inni Wolontariusze, z równym zaangażowaniem nakłaniając do włączenia się w akcję pomocy.

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu zbiórki. Wielką życzliwość okazali nam przedstawiciele władz, na czele z burmistrzem Lechem Łępickim, Pan Wiesław Bochonko, dyrektor M-GOK, wraz z pracownikami, nauczyciele ZSS w Lipsku, Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Ale przede wszystkim dziękujemy serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali nam życzliwość, wsparli dobrym słowem i finansowo. To, co nas wszystkich połączyło, to chęć pomagania! Dziękujemy!

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com