Choinka 2017

  "Jeśli choćby jedna dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce , jedna godziną szczęścia rozpromieniłeś smutne,szare życie,spełniłeś zadanie...Anioła na ziemi..."

  Spotkanie choinkowe odbyło nie tylko w gronie rodzin członków stowarzyszenia, ale także byli wśród nas nasi sponsorzy, osoby które z nami współpracują i wspierają, przyjaciele naszego stowarzyszenia, jednym słowem Anioły Pomóż Sobie. Bez ich wsparcia działalność naszej organizacji byłaby niemożliwa. Wspomagali nas finansowo, rzeczowo, usługowo , merytorycznie, oraz poprzez różne inne formy pomocy.
  Dziękujemy! Dziękujemy gorąco wolontariatowi szkolnemu i Paniom Animatorkom , wszystkim którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

SPOTKANIE WIGILIJNE

  Spotkania Wigilijne, tak mocno związane z polską tradycją, zakorzenione również w naszym Stowarzyszeniu „Pomóż Sobie”, są przykładem pełnej ciepła integracji bez względu na pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, statut społeczny, które łączą nas w jedną rodzinę, rodzinę osób sobie życzliwych.

  Okres świąteczny Bożego Narodzenia jest czasem pozytywnego nastawienia do wydarzeń w nadchodzącym Nowym Roku oraz czasem refleksji i podsumowania działań, które zaplanowaliśmy w kończącym się roku. Realizowaliśmy je nie tylko dla siebie, również na rzecz tych, dla których dobra pracujemy. Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” realizowało i realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy. Staramy się ze wszystkich sił pomagać i wspierać w pokonywaniu wszelkich trudności i barier, które stoją na drodze ku ich pełnej integracji. Dzisiaj zewsząd słyszy że w życiu liczą się sprawność fizyczna i piękna sylwetka, sukces zawodowy, oczywiście wysoka sprawność intelektualna. Przy spotkaniu z osobą z niepełnosprawnością, nie mogącą sprostać tym wymogom, odbiór nie musi być negatywny i krytyczny. Bo to, co może zmienić stereotypowe widzenie i zmienia, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, bo to ta grupa społeczna jest najbardziej negatywnie postrzegana, to bezpośredni kontakt i własne doświadczenia, nie uogólnianie na podstawie zasłyszanych opinii. Dlatego wszystkie nasze spotkania mają charakter integracyjny. Spotkanie opłatkowe, wspólna inscenizacja bożonarodzeniowa, jest też przykładem naturalnej lekcji tolerancji dla wszystkich, zdrowych i pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością i z rodzinami, których życie bardziej doświadczyło.
   Każdego roku Dzieciątko Jezus rodzi się na nowo w naszych sercach. I choć różni jesteśmy, wkracza do nich zawsze jedną, tą samą drogą-drogą Miłości, a miłość ma różne oblicza: tolerancji, zrozumienia, wrażliwości, poszanowania drugiego człowieka, przyjaźni. Wigilijne spotkanie jest tak wyjątkowe bo łączy te wartości, a przede wszystkim przekazuje przesłanie miłości. Oby takie wartości towarzyszyły nam w codziennej pracy i kontakcie z drugim człowiekiem przez nadchodzący Nowy Rok. W imieniu Zarządu i swoim własnym życzę Państwu aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością, spokojem, wypełnione miłością.

W aquaparku

  Aquapark Suwałki, to miejsce w którym podopieczni i przyjaciele stowarzyszenia "Pomóż Sobie " miło spędzili niedzielę. Fakt iż za oknem wisiały ciemne chmury nie wpłynął na nikogo negatywnie, ponieważ wszystkim udzieliła się przyjazna atmosfera. Wolontariusze wraz z panią Wiolettą Sielawa, swoją wrodzoną życzliwością i radością dołożyli promyk słońca do błękitnej wody Aquaparku. Cieszymy się że każdy wyjazd przebiega pod znakiem integracji z osobami niepełnosprawnymi, a także wspomaga aktywność fizyczną.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com