Rozpoczynamy nowy sezon z jazdy konnej!

  14 maja 2017 roku rozpoczęliśmy kolejny sezon zajęć sportowo-rekreacyjnych w stadninie koni w Żarnowie w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność integracyjna w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych”.

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” od kilku lat realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, mając na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowania działań związanych z rekreacją ruchową oraz integracją osób z niepełnosprawnościami z osobami zdrowymi.

W to piękne niedzielne popołudnie w zajęciach z jazdy konnej, w tym z hipoterapii, udział wzięły 42 osoby, w tym 18 dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, którzy „szlifowali” swoje umiejętności jeździeckie, a jednocześnie poddali się relaksowi i odprężeniu dzięki obecności konia – współterapeuty.

   Zajęcia hipoterapeutyczne trudno byłoby poprowadzić gdyby nie pomoc naszych dzielnych wolontariuszy i opiekunów. Wdzięczni za ich wsparcie - DZIĘKUJEMY!

Zbiórka publiczna

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci potrzebujących pomocy, jest organizatorem zbiórki publicznej na terenie Gminy Lipsk w terminie od 2017-05-25 do 2017-09-30.

  Zbiórka publiczna NA RZECZ PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA "POMÓŻ SOBIE", zostanie przeprowadzona na postawie decyzji nr 2017/1880/OR wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia "Pomóż Sobie", dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, jako dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie terapii specjalistycznych.

  Wolontariuszy z puszkami będziemy mogli spotkać już 28 maja 2017r. podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska. Za każdą wrzuconą złotówkę już teraz dziękujemy w imieniu podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców.

REKLAMA DZIECIOM

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” otrzymało dotację w ramach akcji charytatywnej REKLAMA DZIECIOM 2016.

  Ponad 40 organizacji oraz placówek zostało beneficjentami 24. edycji charytatywnej akcji „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Dochód z akcji został w całości podzielony między ubiegające się o pomoc instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące chore dzieci.

  Na liście beneficjentów znalazło się również Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” działające na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

  Trwa realizacja zamówienia zakupionego sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za udostępnienie sali na potrzeby prowadzenia terapii IS na czas wyremontowania siedziby Stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 4.

Choinka 2017

  "Jeśli choćby jedna dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce , jedna godziną szczęścia rozpromieniłeś smutne,szare życie,spełniłeś zadanie...Anioła na ziemi..."

  Spotkanie choinkowe odbyło nie tylko w gronie rodzin członków stowarzyszenia, ale także byli wśród nas nasi sponsorzy, osoby które z nami współpracują i wspierają, przyjaciele naszego stowarzyszenia, jednym słowem Anioły Pomóż Sobie. Bez ich wsparcia działalność naszej organizacji byłaby niemożliwa. Wspomagali nas finansowo, rzeczowo, usługowo , merytorycznie, oraz poprzez różne inne formy pomocy.
  Dziękujemy! Dziękujemy gorąco wolontariatowi szkolnemu i Paniom Animatorkom , wszystkim którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com