Wigilia 2015

  Jak co roku, zgodnie z podtrzymywaną od jedenastu lat tradycją, 20 grudnia 2015 roku w naszym Stowarzyszeniu odbyło się Spotkanie Wigilijne. Łamiąc się opłatkiem – symbolem miłości, przyjaźni, przebaczenia - chcieliśmy w gronie członków stowarzyszenia, podopiecznych i ich rodzin oraz zaproszonych gości, wspólnie cieszyć się radością zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

  W pierwszej części spotkania wzruszeń dostarczyły nam Jasełka pt. „I zaśpiewaj, zakolęduj nam kolędo". Były to Jasełka wyjątkowe, integracyjne, z udziałem podopiecznych Stowarzyszenia – osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością - wolontariuszy, dzieci zdrowych i rodziców, w reżyserii nauczycieli z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Występ wprowadził wszystkich w świąteczny, miły nastrój, a i wycisnął niejedną łzę z oka. Ciepłe przyjęcie i burza oklasków wynagrodziły trud przygotowań. Grupa taneczna „Mała pasja” ze szkoły podstawowej w Lipsku, w tańcu mikołajkowym do melodii Marry Christmas, dodatkowo uświetniła to spotkanie.

  Po części artystycznej, wspaniałym momentem było przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez Harcerzy oraz dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Wraz z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Takie chwile utrwalają nie tylko tradycje świąteczne, lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. Chcielibyśmy „by Boże Narodzenie trwało cały rok”.

  Dziękujemy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby Spotkania Wigilijnego.

 

Festyn Integracyjny "Pomóż sobie z rodziną"

  Stowarzyszenie „Pomóż Sobie” od lat wpisuje się w program obchodów Dni Kultury Lipska, podczas którego nasze Stowarzyszenie organizuje Festyn Integracyjny „Pomóż sobie z rodziną”. Impreza była planowana na maj 2015r., ale z uwagi na przesunięcie obchodów Dni Kultury Lipska na czerwiec, nasz Festyn Integracyjny również został zorganizowany 14 czerwca 2015r.

  W tym dniu na scenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku przed publicznością swoje umiejętności i talenty artystyczne wspólnie zaprezentowali osoby sprawne jak i niepełnosprawni. Podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż Sobie”, Ewa, Karolina i Piotrek, zaprezentowali się wykonując cztery utwory muzyczne, przy silnym wsparciu wolontariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Dopełnieniem oficjalnej części artystycznej było spotkanie o charakterze integracyjnym w siedzibie Stowarzyszenia. W gronie członków Stowarzyszenia, naszych Podopiecznych, Wolontariatu, osób zaprzyjaźnionych z innych Stowarzyszeń, odbyły się liczne konkursy przygotowane przez Wolontariat, przeplatane zabawą na świeżym powietrzu i wspólnym jeszcze śpiewaniem przy ognisku.

  Środki finansowe w kwocie 200,00 zł, przyznane przez Powiat Augustowski na współorganizację Festynu Integracyjnego, zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych na ognisko.

 

Rejs...

  Niezapomnianych wrażeń naszym Podopiecznym oraz ich Opiekunom dostarczył rejs statkiem „Serwy” po jeziorach augustowskich. Uroku wycieczce dodawała piękna słoneczna aura, a muzyka i śpiew umilały czas pobytu na statku. Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, organizatorowi wycieczki, za zaproszenie naszego Stowarzyszenia do udziału w rejsie.

 

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com