Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji wśród społeczeństwa oraz integracyjna działalność...

  Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji wśród społeczeństwa oraz integracyjna działalność w dziedzinie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” w formie festynu integracyjnego zostało zrealizowane w dniu 30 maja 2010 roku w Lipsku podczas „Dni Lipska”.

  Festyn integracyjny pokazał twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych i zdrowych, zaakcentował ponadto udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W programie artystycznym były występy:

  • osób niepełnosprawnych: program o życiu z niepełnosprawnością i własną poezją autorstwa p. Zenona Faszyńskiego „A kiedyś miałem sen, że kaleka jest też człowiekiem a nawet skarbem”, własne wiersze zaprezentowała też osoba niepełnosprawna ze Stowarzyszenia „Bartek” z Wysokiego Mazowieckiego,
  • przedszkolaki, harcerze i młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Samorządowych z Lipska zaprezentowali występy artystyczne w formie poezji i śpiewu.

  Festyn integracyjny został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie” oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku jako wolontariuszy, którzy służyli swoją pomocą.

Nasze dokonania - lata 2005 - 2011

  Działania  Stowarzyszenia „Pomóż sobie” są realizowane z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi potrzebującymi pomocy, ich opiekunami, wolontariuszami – nauczycielami i ucznia-mi ZSS w Lipsku.

  Dotychczasowe działania Stowarzyszenia „Pomóż sobie”:

  • zrealizowanie zadania publicznego "Zdrowa gmina” w 2005r., 2006r., 2007r., 2008r.
  • zrealizowanie dotacji Starostwa Powiatowego w Augustowie w formie działań sportowo-rekreacyjnych w okresie zimowym 2006r.
  • zrealizowanie zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2009r.
  • zrealizowanie zadania publicznego "Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji wśród społeczeństwa oraz integracyjna działalność w dziedzinie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2010r.
  • zrealizowanie zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2011r. Czytaj więcej: Nasze dokonania - lata 2005 - 2011

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com