Nasze dokonania - lata 2005 - 2011

  Działania  Stowarzyszenia „Pomóż sobie” są realizowane z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi potrzebującymi pomocy, ich opiekunami, wolontariuszami – nauczycielami i ucznia-mi ZSS w Lipsku.

  Dotychczasowe działania Stowarzyszenia „Pomóż sobie”:

 • zrealizowanie zadania publicznego "Zdrowa gmina” w 2005r., 2006r., 2007r., 2008r.
 • zrealizowanie dotacji Starostwa Powiatowego w Augustowie w formie działań sportowo-rekreacyjnych w okresie zimowym 2006r.
 • zrealizowanie zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2009r.
 • zrealizowanie zadania publicznego "Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji wśród społeczeństwa oraz integracyjna działalność w dziedzinie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2010r.
 • zrealizowanie zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych” w 2011r.

  Co roku w/w stowarzyszenie organizuje w swojej siedzibie różnego rodzaju zabawy i konkursy w zależności od uroczystości, np.:

 • w styczniu organizowana jest integracyjna zabawa choinkowa pt. "Mikołaj”,
 • w lutym organizowana jest zabawa integracyjna  "Walentynki”,
 • w listopadzie organizowana jest zabawa integracyjna "Andrzejki”,
 • w grudniu organizowane jest spotkanie Wigilijne. Na uroczystość zaproszeni są osoby, które wspierają Stowarzyszenie „Pomóż sobie” (rada gminy, harcerze, rodzice itp.). Dzieci niepełnosprawne jak i dzieci z ubogich rodzin otrzymują paczki od świętego Mikołaja.

  Dzięki dofinansowania z dotacji organizowane są wyjazdy integracyjne do:

 • Gospodarstwa Agroturystycznego w Żarnowie I, gdzie osoby niepełnosprawne korzystają z rehabilitacji w formie hipoterapii,
 • Ośrodka Żeglarskiego „Yacht Club” w Rajgrodzie,
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
 • Aquapark w Suwałkach.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com