Historia stowarzyszenia

  Z chwilą zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku w 2004 roku,  rozwija swoją działalność Stowarzyszenie „Pomóż sobie” w Lipsku, celem którego jest wszechstronne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci potrzebujących pomocy.

  Pomysł utworzenia Stowarzyszenia zrodził się z braku dostrzegania potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pokonywanie trudności życia staje się lżejsze przy wsparciu i zrozumieniu osób znajdujących się w  podobnej sytuacji. Wiedziała o tym Pani Elżbieta Szabałaj, pierwsza przewodnicząca stowarzyszenia, która potrafiła zebrać grupę rodziców dzieci niepełnosprawnych i wspólnie utworzyć stowarzyszenie „Pomóż sobie”. Zmaganie się z niepełnosprawnością, trudną sytuacja życiową, wymaga ogromnego samozaparcia, niejednokrotnie determinacji, siły, o którą w grupie osób z podobnymi problemami, łatwiej. Jak już sama nazwa stowarzyszenia wskazuje, osoby zrzeszone w nim próbują sobie nawzajem pomagać, najczęściej poprzez wzajemne wspieranie się, pomoc w rozwiązywaniu problemów, dzielą się informacjami, poznają się, a przez to zaczynają aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym poprzez wspólne spotkania, wyjazdy o charakterze integracyjno - rekreacyjnym.

  Działania, które od początku jako Stowarzyszenie podejmujemy, mają na celu podtrzymanie samodzielności osób niepełnosprawnych, ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Służą temu wspólne spotkania, imprezy, wyjazdy, festyny,  jak również spotkania z innymi organizacjami, instytucjami, szkołami. Poprzez swoje działania staramy się także eliminować bariery społeczne, mentalne, uwrażliwiać na problemy osób niepełnosprawnych i na poszanowanie prawa do ich godnego i równego traktowania, ale nie na zasadzie izolacji tylko akceptacji i integracji społecznej, dlatego w Stowarzyszeniu jest miejsce dla każdego. Wszystkich chętnych, zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia – zapraszamy.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com