Sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z 2002 roku, z późn. zm. Dz. U. Nr 100 poz. 930 z 2003r.). Stan prawny na dzień 01.01.2006r.

  O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w zależności od stopnia niepełnosprawności. O dofinansowanie modą starać się osoby których średni miesięczny dochód, uzyskany przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, podzielony  przez liczbę osób nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (1173,62zł),
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (1525,70zł), (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2005r. Wyniosło 2.347,24zł).

  Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (w III kwartale 2005r. i  nie może przekroczyć 11736,20zł).

  Według rozporządzenia wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez narodowy fundusz zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

  Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie. Przyznane dofinansowanie nie wymaga formy umowy.

  Wnioski należy składać do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul.Młyńska 52, 16-300 Augustów

tel./fax. 087 643 20 71,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Druki wniosków oraz wszelkie informacje dotyczące praw i uprawnień osób niepełnosprawnych oraz zasad przyznawania dofinansowania i wymaganych dokumentów/załączników można otrzymać  w PCPR.

Nasi przyjaciele

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

Starostwo Powiatowe w AugustowieAugustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Stadnina Koni w ŻarnowieRadość Życia 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Żubry"

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w AugustowieNadleśnictwo PłaskaARCUS

Stowarzyszenie "Pomóż sobie". Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by themescreative.com